Koulutettu hieroja

Koulutettu hieroja

Vaadi koulutettu hieroja, vain koulutettu hieroja omaa potilasvakuutuksen !

Koulutettu hieroja on ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen.

Hierojana voi toimia myös ilman virallista tutkintoa. Ammattinimikettä ”koulutettu hieroja” ei kuitenkaan saa käyttää ilman virallista lupaa.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (ent. TEO nykyinen Valvira) pitää terveydenhuollon ammattilaisista rekisteriä, johon myös koulutetut hierojat on rekisteröity.

Kuten muillakin terveydenhuollon ammattilaisilla, koulutetulla hierojalla on lakiin perustuva salassapitovelvollisuus.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä potilasvahinkolaki koskevat myös koulutetun hierojan antamia hoitoja.

 

https://www.khl.fi